กาวเม็ด – กาวเม็ดมีทั้งชนิดสีขาวใส สีขาวขุ่น และสีเหลืองอ่อน ใช้งานหลายประเภท ดังนี้ : งานหีบห่อ(กล่องอาบมัน, อาบเทียน, อาบUV กล่องกระดาษทั่วไป กล่องลูกฟูก) กาวไสสันหนังสือ
กาวติดหลอดกล่องนม/กล่องน้ำผลไม้ กาวติดแผ่นกรอง ถาดโฟม ฯลฯ

ขนาดบรรจุภัณฑ์ :  ถุงพลาสติก PP ขนาด 25 กก.

กาวเม็ดสีขาวใส

กาวเม็ดสีขาวใส สำหรับติดงานทุกประเภทที่มีพื้นผิวเคลือบเงาและเคลือบมัน กาวติดหลอดกับ
กล่องนม กล่องน้ำผลไม้ เป็นต้น

กาวเม็ดสีขาวทึบ

  • กาวเม็ดสีขาวทึบ เหมาะสำหรับงานไสสันหนังสือหรืองานเกี่ยวกับกล่องกระดาษทั่วๆไป

กาวเม็ดสีเหลืองใส

กาวเม็ดสีเหลืองใส เหมาะกับใช้งานกล่องกระดาษประเภทต่างๆ ติดงานกล่องอาบมัน
กล่องลูกฟูก และโฟม เป็นต้น