ปืนฉีดกาว

ปืนฉีดกาว

  • มีปืนฉีดกาวหลากหลายขนาด เช่น 100 วัตต์ (สินค้าขายดี), 80 วัตต์,     40 วัตต์ และ 10 วัตต์