กาวร้อนแห้งเร็ว

นำเสนอกาวร้อนแห้งเร็ว ทั้งประเภทแบบแห้งช้าและแห้งเร็ว เพื่อใช้ในการติดงานหลายรูปแบบ เช่น งานไม้ โลหะ พลาสติก หนัง ยาง เป็นต้น